ANBI

Beleidsplan Stichting Putting it Together 2016 – 2018

(hierna te noemen PIT Producties)

VISIE, MISSIE EN DOELSTELLING

VISIE

Zie Over PIT.

MISSIE

PIT Producties, enkele jaren geleden opgericht door haar artistiek leider Esther Maas, gelooft dat deze visie bereikbaar is. Haar missie is om af te wijken van de huidige tendens door uitvoeringen van musicalrepertoire te brengen waarbij de muziek weer haar oorspronkelijke plaats inneemt. Zij doet dit met specifiek repertoire, originele orkestbezettingen en eigenzinnige uitvoering op ieder artistiek vlak: regie, vertaling, geluidsversterking, interpretatie, choreografie, lichtontwerp, enzovoorts.
Hiermee wil zij een belangrijke impuls geven aan de kwaliteit van de musical en het muziektheater in Nederland. Zo wordt het bestaande musicalpubliek bediend, maar ook een nieuw artistiek geïnteresseerd publiek op de been gebracht.

Lees meer: Esther Maas over PIT.

DOELSTELLING

PIT Producties stelt zich ten doel: het stimuleren van kunst van verpozende en dramatische aard; het initiëren, ontwikkelen en produceren, uitbrengen en steunen van theatervoorstellingen, alsmede van televisie- en andere audiovisuele producties al dan niet in samenwerking met derden; het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.

ACTIVITEITEN

In het seizoen 2013/2014 is door PIT Producties de musical Putting It Together van de wereldvermaarde musicalcomponist en liedtekstschrijver Stephen Sondheim uitgebracht. Deze voorstelling werd met veel enthousiasme ontvangen door de pers en het publiek.

Lees meer: Putting It Together.

Van dezelfde componist werd in het seizoen 2016/2017 de musical Into The Woods geproduceerd. Zowel de theaters als de professionele makers- en spelerssector reageerde enthousiast: er werd een indrukwekkende cast en creatief team bijeengebracht en de voorstellingen verkochten snel.

Lees meer: Into The Woods.

Op dit moment is PIT Producties bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe voorstelling die in seizoen 2019/2020 langs de grote zalen van de Nederlandse theaters zal touren.

OVERIGE ACTIVITEITEN TIJDENS LOOPTIJD BELEIDSPLAN

In de komende jaren wil PIT Producties zich blijven onderscheiden met bestaand repertoire dat op het moment weinig wordt uitgevoerd om muzikale redenen. Daarnaast wil PIT Producties ook nieuwe, zelfgemaakte voorstellingen produceren, zoals een stuk waar op dit moment aan gewerkt wordt met muziek van Bob Zimmerman en script van Jeremy Baker. Uitvoering van deze beoogde producties is conform hetgeen hiervoor als artistieke aanpak uiteen is gezet.

BEDRIJFSVOERING

ORGANISATIE

PIT Producties is een organisatie onder leiding van artistiek leider Esther Maas in samenwerking met het bestuur. In de periode van productie en pre,- en postproductie wordt dit uitgebreid met een uitvoerend producent en zakelijk leider, een assistent en tijdens de productieperiode uiteraard ook met cast, musici en crew.

Het stichtingsbestuur bestaat uit Louis-Fritz Maurer (voorzitter), Fabian Streefland (secretaris) en Louis Kreuk (penningmeester).

Het stichtingsbestuur combineert ervaring in de theaterwereld met financiële en juridische kennis.

BELONINGSBELEID

Het bestuur van de Stichting PIT ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

GEGEVENS

TELEFOONNUMMER

+31614467679

Voor overige contactgegevens, zie: Contact.

RSIN

850893069

SAMENVATTEND

PIT Producties is ervan overtuigd dat zij met een helder doel en sterke uitvoering een positieve impuls kan geven aan het culturele landschap van Nederland.

Activiteitenverslag 2018

De stichting heeft in 2018 geen activiteiten uitgevoerd.

Activiteitenverslag 2019

In 2019 is de stichting gestart met de voorbereiding van de productie Company. Het bestuur van de stichting heeft in november moeten besluiten om de voorbereiding te stoppen vanwege tegenvallende kaartverkoop. Het bestuur is het gesprek gestart met de subsidieverstrekkende fondsen over de financiële afwikkeling van de productie.

Jaarcijfers 2019

Het bestuur van de Stichting PIT heeft de concept jaarrekening 2019 op 30 november 2020 vastgesteld.

Concept jaarrekening 2019

VERANTWOORDING

Jaarrekening 2018 (PDF)

Jaarrekening 2017 (PDF)

Jaarrekening 2016 (PDF)

Jaarrekening 2015 (PDF)

COMING SOON...

COMPANY

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!